Biz Yaşam Alanları Yönetimi Yapıyoruz. Apartman, Bina, Site, Residence, Uydu Kent Yönetiyoruz.
Hizmetler Yönetim Servisler Danışmanlık Mevzuat
Ortak Alan Hizmetleri
Residence Hizmetleri
Ev - Daire Hizmetleri
Kat Mülkiyeti İle İlgili Kanunlar

-Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu- Eski 634 Sayılı Kanun İle Birleştirilmiş Tam Metin  5711 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla İlgili Tam Metin  Eski 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

Tebligat Kanunu
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

 

Kimlik Bildirme Kanunu

 

5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu

 

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik

 

Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun ve Bu Kanun ile İlgili Yapılan Değişiklik Kanunu ve Yeni Afetler Kanunu Tasarısı Taslağı

Diğer Mevzuatlar

Borçlar Kanunu Kira Akdi Hükümleri : Madde 248-269

Borçlar Kanunu Hizmet Akdi Hükümleri : Madde 313-353

Borçlar Kanunu Vekalet Akdi Hükümleri : Madde 386-403

Konut Kapıcıları Tüzüğü

İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğü

Fazla Çalışma Tüzüğü

Fazla Çalışmanın Esasları

4857 Sayılı İş Kanunu

Apartman Yöneticileri Dikkat!!!

 

   

Zorunlu Yapılması Gereken

 

Zorunlu Deprem Sigortası  ve DASK Sigortası Hakkında Yöneticilerin Bilmesi Gereken Ayrıntılar

 

Yönetim Planı

 

Emlak Vergisi Kanunu

 

 

 

Hukuki Bina Yönetimi İle İlgili
 

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

 

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun

 

İş Süreleri Tüzüğü  Yürürlükten Kalktı

 

4857 Sayılı İş Kanunu

 

Tebligat Kanunu - Yapılan Değişiklikler

 

1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu

 

Hafta Tatili Hakkında Kanun

 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

 

 
  Tüm Kanunların ve Mevzuatların  İçeriğine Ulaşmak İçin Kanun İsimlerinin Üzerine Tıklayınız.

Teknik Bina Yönetimi İle İlgili
 

Asansör Yönetmeliği

 

Asansör Standartları

 

Asansörler İçin Güvenlik Tavsiyeleri

 

Apartman Yöneticileri Dikkat!!!

 

İmar Mevzuatı - İmar Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler

 

 

4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu

 

Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 

Sığınak Yönetmeliği

 

Gürültü Kontrol Yönetmeliği

 
 

 

Türkiye'nin Tek Kat Mülkiyeti Forumu...

TIKLAYINIZ! . 

 

 

 

 

 

Ve Bilgi Bankası

Bina Yönetimi İle İlgili Tüm Bilgi Bankası İçin Tıklayınız.

HizmetlerYönetimServisDanışmanlıkMevzuatBize Ulaşın YardımHizmet Politikası

2005 © S O S -  SOSMAX         

 2005 © S O S Gayrimenkul Pazarlama Bina ve Tesis Yönetimi Hizmetleri

 Baş Organizasyon ve Profesyonel Yönetim Hizmetleri Ltd. Şti.

SOS Türkiye

Etiler 34340 İstanbul Tel - Faks : (+90212) 351 57 10 (Pbx) -  351 26 45 (Pbx)

Beylikdüzü / İstanbul Tel - Faks: (+90212) 853 17 11 (Pbx)

e-mail :  info@sos-groups.com   - info@sosmax.cominfo@gayrimenkulyonetimi.com - info@basorganizasyon.com

Tüm Bilgi, Döküman ve Resimlerin Hakları Saklıdır.

Sos-Groups.Com © 2005|GayrimenkulYonetimi.Com © 2005| KonutYonetimi.Com © 2005 |ApartmanYonetimi.Com  | ResidenceYonetimi.Com © 2005                                                                                                                    |Sosmax.Com

 

 Basorganizasyon.Com              Sos-Groups.Com                    Sosmax.Com

 

                 info@basorganizasyon.com                  info@sos-groups.com                      info@sosmax.com